Covid - 19,
a jiné koronaviry

Preventivní antivirová a antibakteriální ochrana povrchů s životností až 120 dní.
Covid - 19,
a jiné koronaviry, viry, bakterie, mikroorganismy, plísně a kvasinky

Aplikace GCA není jen jedna aplikace. Je to systémová ochrana povrchů, skládající se z dezinfekce - GCA D 401 biocid, z předčističe GCA QUICDEG, ze samotné aplikace GCA ANTIVIR (univezál) a z čističe na následnou údržbu.GCA antivir je certfikovaná preventivní antivirová a antibakteriální ochrana povrchů s životností až 120 dní, která ještě navíc likviduje jiné mikroorganismy, plísně a kvasinky.

Aplikce GCA má díky své univerzálnosti velmi široké pole využití. Zejména interiéry úřadů, škol, školek, obchodních center, sportovišť, hotelů, penziónů, jiných ubytovacích zařízení, restaurací, jídelen, vozidel DP, vozidel IZS (integrovaný záchraný systém), domovy dětí a mládeže, domovy pro seniory, polikliniky, nemocnice a jiná zdravotnická zařízení……..a atd.

Tato systémová aplikace chrání doma nejen vaše zdraví, ale i zdraví vašich dětí, blízkých příbuzných a známých. Ve firmách a institucích chrání od vrcholového managementu až po zaměstnance a jiný personál zajišťující chod firem a institucí.

GCA aplikace je certfikovaná Státním zdravotním ústavem v Praze a v Ostravě na antibakteriálnost a na antivirovost i na likvidaci mikroorganismů, plísní a kvasinek.

Je registrována na Ministerstvu Zdravotnictví ČR.

Fotogalerie

Zde najdete fotografie z některých našich realizací.

Videa

Zde můžete zhlédnout
některá videa.

Studie, technické listy, reference

Odkaz na certifikáty a technické listy produktů.

  • Jaká je životnost ochrany?
    GCA antivir má životnost až 120 dní, a ještě navíc likviduje jiné mikroorganismy, plísně a kvasinky.